Ponedjeljak, 5 lipnja

Skupine za ljudska prava osuđuju napade na tunisko pravosuđe

Trideset i sedam skupina, tuniških i međunarodnih, izrazilo je zabrinutost zbog gušenja neovisnosti pravosuđa.

Organizacije za ljudska prava i civilno društvo pozivaju na prestanak napada na pravosuđe u Tunisu.

Otprilike 37 organizacija – i tuniških i međunarodnih, uključujući Human Rights Watch (HRW) i Amnesty International – objavilo je u ponedjeljak priopćenje izražavajući zabrinutost zbog gušenja neovisnosti pravosuđa i nestajanja prava na pošteno suđenje u zemlji.

“Udruge potpisnice upozoravaju na opasnu instrumentalizaciju pravde za sve stranke u parnicama, čiji je krajnji bedem protiv samovolje neovisno pravosuđe, jedini jamac pravednog suđenja”, stoji u zajedničkom priopćenju.

Skupine su pozvale na vraćanje smijenjenih sudaca na posao, prestanak "miješanja izvršne vlasti u pravosudne poslove" i poštivanje temeljnog prava na pošteno suđenje od strane "neovisnog i nepristranog suda".

Sve dublja autoritarna promjena predsjednika Kaisa Saieda od 2021. uključivala je njegovo raspuštanje Visokog sudskog vijeća (HJC) 6. veljače 2022. – ustavnog tijela koje ima mandat jamčiti neovisnost pravosuđa. Zamijenio ga je privremenim vijećem koje imenuje svih 21 člana.

Dodatno, 1. lipnja prošle godine 57 sudaca i tužitelja smijenjeno je nakon optužbi za financijsku i “moralnu” korupciju te ometanje istraga. Nove odredbe koje je uveo Saied značile su da je protiv njih automatski pokrenut kazneni progon.

Suci i tužitelji osporili su svoja otpuštanja prošle godine pred upravnim sudom u Tunisu – koji je presudio u korist 49 – rekavši da su radnje poduzete protiv njih "kršenje prava na pošteno suđenje". No do sada je vlada odbijala postupiti po toj presudi.

Organizacije su također osudile Saiedov potez u srpnju 2021. da promijeni ustav, čime je vlast centralizirana u njegovim rukama. Ta je ustavna promjena dovela do raspuštanja VSS-a, rekli su.

Grupe su istaknule kontinuiranu akciju protiv disidenata u zemlji koja je kritična prema Saiedu, navodeći između toga i "proizvoljnog" otpuštanja sudaca, "tunisko pravosuđe danas više ne može u potpunosti ispuniti svoju ulogu jamca temeljnih prava i sloboda".

U veljači je Human Rights Watch objavio izvješće o otpuštanjima.

"Ovi udarci na neovisnost pravosuđa odražavaju odlučnost vlade da podredi tužitelje i suce izvršnoj vlasti nauštrb prava Tunižana na pošteno suđenje pred neovisnim i nepristranim sucima", rekao je tada Salsabil Chellali, direktor HRW-a za Tunis.