Četvrtak, 28 rujna

UK nezakonito smješta maloljetnike koji traže azil bez pratnje u hotele: Sud

Visoki sud podržava pravni prigovor koji je podnijela organizacija Svako dijete zaštićeno od trgovine ljudima protiv Ministarstva unutarnjih poslova.

Britanija više od godinu dana nezakonito smješta djecu bez pratnje tražitelje azila u hotele na "sustavnoj i rutinskoj" osnovi, presudio je Visoki sud u Londonu.

Sudac Martin Chamberlain u četvrtak je podržao pravni spor koji je podnijela organizacija Svako dijete zaštićeno od trgovine ljudima (ECPAT) zbog smještaja djece bez pratnje koja traže azil, od kojih su mnoga prešla La Manche iz Francuske u malim čamcima.

ECPAT je rekao da je britansko Ministarstvo unutarnjih poslova nezakonito smještalo djecu u hotele i nezakonito se složilo da Vijeće okruga Kent, lokalna vlast u koju stiže većina tražitelja azila, prihvati samo ograničeni broj djece.

Ministarstvo unutarnjih poslova nije odmah komentiralo presudu.

Chamberlain je u pisanoj odluci rekao da se djeca tražitelji azila mogu smjestiti u hotele na "vrlo kratka razdoblja u pravim hitnim situacijama".

No dodao je: “Nakasnije od prosinca 2021. praksa smještaja djece u hotele, izvan skrbi lokalnih vlasti, bila je i sustavna i rutinska te je postala ustaljeni dio postupka za postupanje s djecom (bez pratnje tražiteljima azila).

“Od tog trenutka nadalje, pružanje hotelskog smještaja ministrice unutarnjih poslova za djecu (bez pratnje tražitelja azila) prekoračilo je odgovarajuće granice njezinih ovlasti (i) bilo je protuzakonito.”

Izvršna direktorica ECPAT-a, Patricia Durr, rekla je u izjavi da presuda "služi kao jasan i pravovremen podsjetnik da ni središnja ni lokalna uprava ne mogu odstupiti od zakonskog okvira za skrb o djeci i dužnosti prema svoj djeci".